Asociácia ROSSIJA


Asociácia ROSSIJA združuje občianske združenia a iné právnické osoby, ktoré sú zamerané na prácu s ruskou národnostnou menšinou, podporu a šírenie ruskej kultúry na Slovensku.

Asociácia funguje ako poradný a koordinačný orgán pre poradenstvo a usmerňovanie jej členov, pre lepšie celoplošné a transparentné fungovanie.

Činnosť Asociácie Rossija predstavuje mnohoraké a veľmi osožné kultúrne, hudobné, divadelné, vydavateľské, spoločenské a osvetové aktivity, zamerané na udržiavanie vzájomných rusko-slovenských kultúrnych väzieb, a to najmä medzi obyvateľmi Slovenskej republiky ruskej národnosti a občanmi Slovenska.

Asociácia Rossija aktívne spolupracuje s veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, veľvyslanectvom Bieloruskej republiky na Slovensku, Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, Mestom Banská Bystrica, Múzeom SNP v Banskej Bystrici a Univerzitou Mateja Bela. Združenie spolupracuje s ruskými organizáciami v Rusku, Bielorusku, Lotyšsku, Fínsku, Dánsku, Bulharsku i v mnohých ďalších krajinách.


 

Tábor Rossija


Náš tábor je určený pre všetkých, ktorí chcú mať perfektné prázdniny a naučiť sa po rusky alebo sa v tomto jazyku zdokonaliť. Prioritou nášho tábora Rossija je výučba ruského jazyka formou konverzácií a besied, ktoré budú viesť skúsení lektori. Okrem zdokonaľovania sa v ruskom jazyku, sa deti oboznámia s históriou a kultúrou Ruska. Deti čakajú veselé prázdniny s bohatým programom plným prekvapení, zaujímavých hier, exkurzií po krásach Slovenska, návštev kúpalísk, tvorivých dielní, veľa športových aktivít, diskoték a karneval. Tábor má 15. ročnú tradíciu s obrovským úspechom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.


pozrieť galériu

Najnovšie správy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WHAT CAN WE DO FOR YOU

Check out our premium services


ZAVOLAJE NÁM

‭+421 915 956 466‬