Asociácia ROSSIJA


Asociácia ROSSIJA združuje občianske združenia a iné právnické osoby, ktoré sú zamerané na prácu s ruskou národnostnou menšinou, podporu a šírenie ruskej kultúry na Slovensku.

Asociácia funguje ako poradný a koordinačný orgán pre poradenstvo a usmerňovanie jej členov, pre lepšie celoplošné a transparentné fungovanie.

Činnosť Asociácie Rossija predstavuje mnohoraké a veľmi osožné kultúrne, hudobné, divadelné, vydavateľské, spoločenské a osvetové aktivity, zamerané na udržiavanie vzájomných rusko-slovenských kultúrnych väzieb, a to najmä medzi obyvateľmi Slovenskej republiky ruskej národnosti a občanmi Slovenska.

Asociácia Rossija aktívne spolupracuje s veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, veľvyslanectvom Bieloruskej republiky na Slovensku, Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, Mestom Banská Bystrica, Múzeom SNP v Banskej Bystrici a Univerzitou Mateja Bela. Združenie spolupracuje s ruskými organizáciami v Rusku, Bielorusku, Lotyšsku, Fínsku, Dánsku, Bulharsku i v mnohých ďalších krajinách.


 

Tábor Rossija


Náš tábor je určený pre všetkých, ktorí chcú mať perfektné prázdniny a naučiť sa po rusky alebo sa v tomto jazyku zdokonaliť. Prioritou nášho tábora Rossija je výučba ruského jazyka formou konverzácií a besied, ktoré budú viesť skúsení lektori. Okrem zdokonaľovania sa v ruskom jazyku, sa deti oboznámia s históriou a kultúrou Ruska. Deti čakajú veselé prázdniny s bohatým programom plným prekvapení, zaujímavých hier, exkurzií po krásach Slovenska, návštev kúpalísk, tvorivých dielní, veľa športových aktivít, diskoték a karneval. Tábor má 15. ročnú tradíciu s obrovským úspechom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.


pozrieť galériu

Najnovšie správy

KONTAKT

‭+421 915 956 466‬


hairdresser mapmarkericon

Adresa

Asociácia Rossija,
ul. 9 mája 9
Banská Bystrica
hairdresser telephone

E-mail:

oz.rossija@gmail.com
tabor.rossija@gmail.com